Pentru cei ce nu știu Limba de Stat ( Și pentru cei ce Știu)

Începând de la intrisența subiectului, nu încerc să intru în circumferința problemei sociale sau lingvistice cu care se confruntă societatea Republicii Moldova în Ansamblu începând cu alfabetul latin și terminând cu cel grecesc, vreau să evidențiez doar problema reală care persistă subconștient, dar real în popor.

Există bifurcația, unii ar spune dihotomia dar eu spun că există un  ”triumvirat”: Român, Rus, Moldovean. Ceea ce este cel mai interesant categoria de ”rus” cuprinde mult mai mult precum: ucrainean, găgăuz,etc.

Este o problemă reală până în ziua de azi ce descentrează puterea politică pentru început, dar cel mai important puterea socială, ca fenomen și ca segment țintă de influență.

Nu este corect, Republica Moldova există ca stat doar prin consimțământul cetățenilor săi, fie el rus, român sau moldovean , proclamat.

Admitem aberațiile sau reclamațiile caustice ale unor drept o relevație oceanică ( folosesc metaforele pentru un realism mai adecvat evenimentelor și exclamițiilor poporului ).

Dreptatea și adevărul sunt niște elemente utopice rîvnite demult în societatea Moldovenească dar înțelese pe departe doar de puțini, problema lingvistică și etnică asamblată în coeficientul de neutralitate ca stat independent este doar o prerogativă și o gaură neagră în sistemul politico-juridic al statului care manifestă în sine o relevație neântemeiată al integrității statului.

Acum vreau să vorbesc despre relațiile cotidiene, și vreau să accentuez că în primul rând fiecare cetățean al Republicii Moldova este obligat să cunoască limba de stat, aici vreau să redau ideea de moralitate și etică pentru fiacare care o înțelege, la rînd este consimțământul că toți formăm statul și toți trebuie să avem conștiința națională că suntem un stat unic identitar (multietnic dar identitar).

Îi chem pe toți cei care au idei obiective și pe cei care pot și realizeaza importanța subiectului să întrețină și să promoveze importanța limbii de stat și apartenenșei la o Conștiință Națională unică pentru Republica Moldova

Anunțuri

Impactul rusofoniei asupra comportamentului politic în contextul social (cazul Republicii Moldova)

Comportamentul politic este obiectivarea în actiune a convingerilor si atitudinilor politice, corelatã cu interesele, ca motivatie, si cu scopurile, ca modele mentale, ale individului sau grupului, un rãspuns voluntar al individului Ia situatii, evenimente, fenomene politice, în general la solicitãrile (cerintele) mediului socjal.

 

Contextele sociale au consecinte asupra politicului deoarece influenteaza probabilitatea interactiunilor sociale intre grupuri si in interiorul acestora,afectand astfel fluxul informatiei relevante politic.

 Cum își joacă rolul rusofonia totuși în politica Republicii Moldova, prin prisma partidelor parlamentare actuale?

 

Problemele lingvistice care sunt prezente pe teritoriul republicii Moldova sunt folosite în scopuri populiste de către guvernanții care s-au perindat la putere până acum.

 

Partidul Liberal duce o politică deschisă proromînă și antirusofonă, Mihai Ghimpu invocînd argumentul ca ”Limba rusă este limba care a distrus limba română. Este  Limba de ocupație”, astfel sa nu existat vorbitorii de limbă rusă în Moldova elementul principal al platformei electorale a acestuia ar dispărea, rezultă faptul că actorii politici sunt cointeresați în existența disputelor lingvistice pe teritoriul RM.

 

 

 O mare parte a electoratului PCRM sunt vorbitorii de limbă rusa, ce reprezintă efectul politicii promovate  de către acest partid, susșinerea și dezvoltarea influenței acestea în orice domenii, ca de exemplu :

 domeniul economic. Companiile externe cer cunoașterea limbii ruse excelent chiar primordial celei de stat,motivul principal invocat de angajatori constă în faptul că 80 % dintre clienţii lor vorbesc în rusă, şi pentru o comunicare eficientă, angajatul trebuie să vorbească şi să scrie excelent în această limbă. Situația este aceeași și in domeniul privat autohton, limba rusă în 70% din locurile vacante este primordala celei de stat.

În învățămînt: în septembrie 2010 existau 1517 instituţii de învăţământ preşcolare (şcoli primare, şcoli generale şi licee), unde învaţă 430 mii de copii. Dintre acestea, în 248 de şcoli se predă în limba rusă la circa 40 mii de copii. Numărul total al grădiniţelor pe ţară e de 1300 (276 mii de copii), 190 dintre care sunt grădiniţe ruseşti (aproximativ 34 mii copii). În cele 17 universităţi de stat învaţă 79 mii de studenţi. Dintre aceştia, 703 grupe sau circa 13 mii de studenţi studiază în limba rusă, cu finanţare de la buget.

Domeniul social : conform ultimului recensămînt Dacă circa 380.000 de cetățeni ai Republicii Moldova declară limba rusă ca limbă maternă, peste 500.000 persoane declară rusa ca limba pe care o folosesc de obicei, indiferent că se declară moldoveni, ucrainieni, găgăuzi, români sau bulgari

PCRM este conștient atîta timp cît există pe teritoriul Republicii Moldova instituții de învățămînt în limba rusă, ei sunt asigurați cu un electorat voluminos, și fidel în mare parte doar pentru susținerea rusofoniei, și a nostalgiei pe care o impărtășesc unii pînă în ziua de azi pentru sistemul sovietic.

 

Partidul Democrat si PLDM sunt partide centriste în aspectul lingvistic, nu propaga rusofonia dar nici nu susțin romînismul.  în cazul primelor doua partide care sunt de extreme, și absolut toți membrii acestora susțin politica dusă de partid, in ultimele 2 partide pot apărea divirgențe în opiniile membrilor, astfel nu există o politică absolută  în interiorul PD și PLDM asupra rusofoniei.

 Asta presupune ca lupta principala pentru electorat nu este una ideolgică dar numerică, electoratul nu votează partidele date pentru doctrină și idealuri, în primul rînd se votează pentru interes economic care la moment este primordial celui ideologic.

Aspectul lingvisitc a fost un element principal în lupta pentru independența Moldovei, în cazul cînd problema rusofoniei exista pe teritoriul Moldovei,rezultă că clasa politică autohtonă nu a atins majoratul politic pentru a intra în esența domeiului poltic, pentru a conduce eficient și a pentru a realiza votul de incredere primit de la cetățeni,

 

 

 

În concluzie :

   Impactul rusofoniei asupra comportamentului politic este unul destructiv, analizînd contextul social prin prisma nedorinței rusofonilor de a se incadra in cîmpul lingvisic de stat, aici vorbim de o parte majoritară nu absolută, și problema societății moldovenești care permite acest lucru și parții care la fel privește categoric această problemă. Cu alte cuvinte putem spune că există in societate o parte categoric contra rusofoniei adepții în mare parte a PL, o parte categoric contra sa studieze și să vorbească în limba de stat, adepții PCRM, și restu care nu sunt categorici din ambele tabere care deja susțin partidele din alte considerente.

Interesele personale și de partid, precum și comportamentul infantil al politicienilor permite rusofoniei să persiste atît în politică cît și în societate sub forma unei neclarități și unui suspans psihologic, care este provocat de specificul societății Republicii Moldova.

 

  Impactul rusofoniei asupra politicii moldovenești ar fi trebuit sa fie o dispută deja consumată in cei de peste 20 de ani de independență, însă atît clasa politică cît și societatea moldovenească nu au dat dovadă de maturitate.

Realități contemporane (un fragment dintr-o idee)

Egoismul este epicentrul ipocriziei, fiind esența spirituală și subconștientă a omului, ipocrizia însă este înfățișată în conștient făcînd parte din materialul practic întrebuințat în cazurile urmării unui interes propriu in condițiile unei comunități la fel ipocrite.În linii generale dacă privim superficial ceea ce este expus mai sus, unicele particularități intriseci comune a membrilor unei comunități, societați conștiente de faptul grupării sale, și acordul in totalmente cu legitimitatea curentă sunt egoismul si ipocrizia…

  • Faptul că omul este impus să facă lucruri pe care el nu și le dorește, scade din eficiența persoanală in cadrul acțiunilor sale. Timpul pierdut conștient pentru faptul raționalizării si motivării a ceea ce nui dorit este o piedică în dezvoltarea și evoluția maxim posibilă a individului. Subconștient el ințelege că oricum este deja nevoit sa acționeze, însă din toate puterile se străduie să eschiveze sau măcar să tergiverseze soluționarea acestui conflict intraconștient.

Necsitatea unor mijloace tehnice la fel este o nevoie firească și indiscutabilă pentru realizarea unui proces mai eficient cu o pondere maximă.  Lipsa mijloacelor tehnice necesare sau dorite chiar este un impediment în proces, este o stopare în unele cazuri, în majoritatea cazurilor este un motiv de incetinire a procesului atît la nivel material, fizic cît și la cel  spiritual, rațional.

  • Etapizarea este foarte importantă. Astfel respectarea rînduirii este arhiimportantă, dat fiind faptul necesității unei concetrări totale asupra procesului actual, aduce la scaderea ponderii maximale nerespectarea rînduirii atît în aspect material cît și rațional.  Atunci când ești implicat intr-un proces este necesar ca și fizic si rațional sa te dedici doar acestuia pentru a obține o  calitate a produsului mai înaltă.

Este foarte interesant faptul că fiecarui individ în parte îi este atribuit un rol de conducător, putem interpreta acest rol în diferite ipostaze; el poate fi conducătorul destinului său, conducîtorul ideologiei sale personale (introvert), dar o poate propaga intr-un cerc restrîns de persoane adepte acelorași idei, el poate fi conducătorul unui grup de interes, unei comunități, sau a unui grup neformal autoidentificat astfel, poate fi conducătorul unei companii, unui concern, poate conduce un guvern, o țară, un imperiu… dar este și a doua parte a medaliei, cea infectă, care este promovată de nivelul scăzut al intelectului, sau de nivelul crescut al ipocriziei sau pur și simplu din prostia a cărui purtător este individul a carei mărime este diferit de mare de la caz la caz…